Carl S

71 år

Lösta kryss: 9417 | Korrekt lösta: 8663 (92%)

Carl S

För första gången någonsin så vann jag på mina vinsttriss! 60:- bara men ändå!

8 maj 17:22

Grattis Carl! Du har vunnit två Trisslotter i Onsdagskryss v.16.

24 apr

Grattis Carl! Du har vunnit två Trisslotter i K&T Siffror v.32.

14 aug, 2023

Carl SFör första gången NÅGONSIN så var där vinst på mina Triss-lotter! BÅDA TVÅ! Totalt 90:- blev det...

14 aug, 2023

Mest lösta kryss