Hans Larsson

60 år, Skövde

Lösta kryss: 2599 | Korrekt lösta: 2164 (83,3%)

Grattis Hans! Du har vunnit två Minitriss i Kryptokryss - jan.

1 feb

Grattis Hans! Du har vunnit fyra Trisslotter i Matkryss - jul.

1 aug, 2019

Mest lösta kryss