Nina Z

53 år

Lösta kryss: 1721 | Korrekt lösta: 1662 (96,6%)

Alldeles vanligt fruntimmer på landsbygden.

Grattis Nina! Du har vunnit två Trisslotter i Lördagskryss v.23.

18 jun

Grattis Nina! Du har vunnit två Trisslotter i Sudoku v.49.

13 dec, 2021

Mest lösta kryss