Peter B

52 år, Skogås

Lösta kryss: 273 | Korrekt lösta: 242 (88,6%)

Grattis Peter! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.15.

17 apr

Grattis Peter! Du har vunnit två Minitriss i Lätta krysset - aug.

1 sep, 2018

Mest lösta kryss