Elin S

55 år

Lösta kryss: 2118 | Korrekt lösta: 1995 (94,2%)

Grattis Elin! Du har vunnit två Minitriss i Svåra krysset - apr.

6 maj

Elin SÅh, vad roligt! Jag tackar, det ger tillvaron extra vårglädje! :D

16 maj 13:03

Grattis Elin! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.50.

16 dec, 2019

Elin STackar ödmjukast! Vann en ny Minitriss i alla fall, kul att skrapa. Nästa gång hoppas jag på storvinsten! ??

7 feb 18:11

Mest lösta kryss