Elin S

54 år

Lösta kryss: 1397 | Korrekt lösta: 1309 (93,7%)

Grattis Elin! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.21.

27 maj

Grattis Elin! Du har vunnit två Minitriss i Resekryss - sep.

1 okt, 2018

Mest lösta kryss