Christer G

71 år, Ljusfallshammar

Lösta kryss: 663 | Korrekt lösta: 558 (84,2%)

Grattis Christer! Du har vunnit två Trisslotter i Tankenöt v.5.

5 feb

Grattis Christer! Du har vunnit två Trisslotter i Onsdagskryss v.37.

20 sep, 2023

Mest lösta kryss