Ulf A

72 år, Östersund

Lösta kryss: 5720 | Korrekt lösta: 5080 (88,8%)

Grattis Ulf! Du har vunnit två Minitriss i Lördagskryss v.28.

20 jul

Grattis Ulf! Du har vunnit fyra Trisslotter i Sportkryss - nov.

1 dec, 2018

Mest lösta kryss