Ulf A

72 år, Östersund

Lösta kryss: 5810 | Korrekt lösta: 5166 (88,9%)

Grattis Ulf! Du har vunnit två Minitriss i Filmkryss - dec.

7 jan

Grattis Ulf! Du har vunnit två Minitriss i Lördagskryss v.28.

20 jul, 2019

Mest lösta kryss