Karin T

63 år, Spånga

Lösta kryss: 6382 | Korrekt lösta: 5011 (78,5%)

Grattis Karin! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.3.

20 jan

Grattis Karin! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.23.

10 jun, 2019

Mest lösta kryss