Karin T

62 år, Spånga

Lösta kryss: 6108 | Korrekt lösta: 4796 (78,5%)

Grattis Karin! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.23.

10 jun

Grattis Karin! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.48.

3 dec, 2018

Mest lösta kryss