Liselott R

57 år, Malmö

Lösta kryss: 3944 | Korrekt lösta: 3414 (86,6%)

Grattis Liselott! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.1.

7 jan

Grattis Liselott! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.20.

21 maj, 2018

Mest lösta kryss