Thomas H

64 år, Umeå

Lösta kryss: 25254 | Korrekt lösta: 23434 (92,8%)

Grattis Thomas! Du har vunnit två Minitriss i Filmkryss - jun.

1 jul

Grattis Thomas! Du har vunnit blomstercheckar värde 100 kr i Svåra krysset - dec.

1 jan

Mest lösta kryss