Gunnar H

59 år, Västerås

Lösta kryss: 960 | Korrekt lösta: 898 (93,5%)

Grattis Gunnar! Du har vunnit två Minitriss i Pusselkryss - jul.

1 aug

Grattis Gunnar! Du har vunnit fyra Trisslotter i Sportkryss - jan.

1 feb

Senaste besökarna

Mest lösta kryss