Anita N

73 år, Farsta

Lösta kryss: 2584 | Korrekt lösta: 1985 (76,8%)

Grattis Anita! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.31.

5 aug

Grattis Anita! Du har vunnit fyra Trisslotter i Resekryss - dec.

1 jan

Mest lösta kryss