Carina E

57 år, Uddevalla

Lösta kryss: 4842 | Korrekt lösta: 4137 (85,4%)

Grattis Carina! Du har vunnit två Minitriss i Svåra krysset - sep.

1 okt

Grattis Carina! Du har vunnit två Trisslotter i Måndagskryss v.48.

2 dec, 2019

Mest lösta kryss