Lena E

66 år, Falkenberg

Lösta kryss: 389 | Korrekt lösta: 288 (74%)

Grattis Lena! Du har vunnit två Minitriss i Svåra krysset - maj.

1 jun

Grattis Lena! Du har vunnit två Minitriss i Historiekryss - sep.

1 okt, 2023

Mest lösta kryss