Torbjörn O

57 år, Falun

Lösta kryss: 2096 | Korrekt lösta: 1888 (90,1%)

Grattis Torbjörn! Du har vunnit två Minitriss i Historiekryss - feb.

1 mar

Grattis Torbjörn! Du har vunnit två Minitriss i Ordfläta - aug.

1 sep, 2019

Mest lösta kryss