Erling A

73 år, Vänersborg

Lösta kryss: 3499 | Korrekt lösta: 3237 (92,5%)

Grattis Erling! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.22.

3 jun

Grattis Erling! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.47.

26 nov, 2018

Mest lösta kryss