Göran H

75 år, Nacka

Lösta kryss: 7903 | Korrekt lösta: 7278 (92,1%)

Grattis Göran! Du har vunnit två Minitriss i Svåra krysset - jun.

1 jul

Grattis Göran! Du har vunnit två Minitriss i Svåra krysset - dec.

1 jan

Mest lösta kryss