Owe D

63 år, Mölndal

Lösta kryss: 5144 | Korrekt lösta: 4412 (85,8%)

Grattis Owe! Du har vunnit två Minitriss i Ordfläta - maj.

1 jun

Grattis Owe! Du har vunnit fyra Minitriss i K&T Siffror v.47.

25 nov, 2019

Grattis Owe! Du har vunnit fyra Minitriss i K&T Siffror v.34.

26 aug, 2019

Mest lösta kryss