Christer L

70 år, Kusmark

Lösta kryss: 7561 | Korrekt lösta: 6991 (92,5%)

Grattis Christer! Du har vunnit två Minitriss i Sportkryss - mar.

1 apr

Grattis Christer! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.5.

4 feb

Mest lösta kryss