Christer L

70 år, Kusmark

Lösta kryss: 7379 | Korrekt lösta: 6818 (92,4%)

Grattis Christer! Du har vunnit två Minitriss i Sportkryss - mar.

1 apr

Grattis Christer! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.5.

4 feb

Grattis Christer! Du har vunnit två Minitriss i Kryptokryss - jul.

1 aug, 2018

Mest lösta kryss