Sören A

75 år, Flen

Lösta kryss: 7965 | Korrekt lösta: 7145 (89,7%)

Ålderspensionerad gymnasielärare.

Grattis Sören! Du har vunnit två Minitriss i Filmkryss - mar.

1 apr

Grattis Sören! Du har vunnit blomstercheckar värde 100 kr i Svåra krysset - sep.

1 okt, 2019

Mest lösta kryss