Sune G

72 år, Älvsjö

Lösta kryss: 1954 | Korrekt lösta: 1620 (82,9%)

Hej! Jag har ändrat emaiadressen från sune.gustafsson@bredband.net till
sunegustafsson@hotmail.com

Sune Gustafsson
Rävsnäsvägen 39
125 42 ÄLVSJÖ

Sune G

mitt postnummer är 12570 Älvsjö

27 maj 13:39

Grattis Sune! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.14.

8 apr

Mest lösta kryss