Jamilla Bergqvist

Lösta kryss: 291 | Korrekt lösta: 223 (76,6%)

Grattis Jamilla! Du har vunnit två Trisslotter i Trädgårdskryss - nov.

1 dec, 2022

Grattis Jamilla! Du har vunnit två Trisslotter i Lilla krysset - maj.

1 jun, 2022

Mest lösta kryss