Oscar B

Lösta kryss: 991 | Korrekt lösta: 936 (94,5%)

Grattis Oscar! Du har vunnit två Trisslotter i Japanskt korsord - jul.

1 aug

Grattis Oscar! Du har vunnit två Minitriss i Historiekryss - jan.

8 feb

Mest lösta kryss