Lisa Öjenstam

24 år, Umeå

Lösta kryss: 719 | Korrekt lösta: 575 (80%)

Grattis Lisa! Du har vunnit två Minitriss i Filmkryss - jun.

13 jul

Grattis Lisa! Du har vunnit två Trisslotter i K&T Siffror v.4.

1 feb

Mest lösta kryss