Berth T

70 år, Göteborg

Lösta kryss: 5497 | Korrekt lösta: 4329 (78,8%)

Grattis Berth! Du har vunnit två Minitriss i Svåra krysset - nov.

1 dec, 2019

Grattis Berth! Du har vunnit två Minitriss i Svåra krysset - maj.

1 jun, 2019

Mest lösta kryss