Berth T

69 år, Göteborg

Lösta kryss: 5229 | Korrekt lösta: 4128 (78,9%)

Grattis Berth! Du har vunnit två Minitriss i Svåra krysset - maj.

1 jun

Grattis Berth! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.46.

19 nov, 2018

Mest lösta kryss