Berth T

69 år, Göteborg

Lösta kryss: 5166 | Korrekt lösta: 4080 (79%)

Grattis Berth! Du har vunnit två Minitriss i Svåra krysset - maj.

1 jun

Grattis Berth! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.46.

19 nov, 2018

Mest lösta kryss