Marie Aspelin

Farsta

Lösta kryss: 604 | Korrekt lösta: 477 (79%)

Grattis Marie! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.41.

12 okt

Grattis Marie! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.15.

13 apr

Mest lösta kryss