Kenneth Brobeck

66 år, Höör

Lösta kryss: 454 | Korrekt lösta: 393 (86,6%)

Grattis Kenneth! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.13.

1 apr

Grattis Kenneth! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.50.

19 dec, 2018

Mest lösta kryss