Kent M

46 år, Järfälla

Lösta kryss: 1476 | Korrekt lösta: 1328 (90%)

Grattis Kent! Du har vunnit två Minitriss i Lördagskryss v.8.

29 feb

Grattis Kent! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.32.

12 aug, 2019

Mest lösta kryss