Gunnar Larsson

61 år, Söråker

Lösta kryss: 1966 | Korrekt lösta: 1909 (97,1%)

Grattis Gunnar! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.14.

6 apr

Grattis Gunnar! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.40.

7 okt, 2019

Mest lösta kryss