Julia From

20 år, Vendelsö

Lösta kryss: 152 | Korrekt lösta: 117 (77%)

Grattis Julia! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.28.

15 jul

Grattis Julia! Du har vunnit fyra Minitriss i K&T Siffror v.2.

14 jan

Mest lösta kryss