Håkan Wellsmo

64 år, Stockholm

Lösta kryss: 924 | Korrekt lösta: 797 (86,3%)

Grattis Håkan! Du har vunnit två Minitriss i Lördagskryss v.33.

24 aug

Grattis Håkan! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.6.

11 feb

Mest lösta kryss