Tomy Gustavsson

71 år, Spånga

Lösta kryss: 1265 | Korrekt lösta: 951 (75,2%)

Grattis Tomy! Du har vunnit två Minitriss i Pusselkryss - mar.

1 apr

Grattis Tomy! Du har vunnit blomstercheckar värde 100 kr i Historiekryss - okt.

1 nov, 2018

Mest lösta kryss