Bengt Gustavsson

74 år, Hagfors

Lösta kryss: 1886 | Korrekt lösta: 1672 (88,7%)

Grattis Bengt! Du har vunnit fyra Trisslotter i Kändiskryss - maj.

1 jun

Grattis Bengt! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.45.

11 nov, 2019

Mest lösta kryss