Mikael Åström

57 år, Oxelösund

Lösta kryss: 2083 | Korrekt lösta: 1969 (94,5%)

Grattis Mikael! Du har vunnit två Minitriss i Filmkryss - jul.

1 aug

Grattis Mikael! Du har vunnit blomstercheckar värde 100 kr i Historiekryss - jan.

1 feb

Mest lösta kryss