Lauri R A Virtanen

81 år, Angered

Lösta kryss: 1682 | Korrekt lösta: 895 (53,2%)

Grattis Lauri R A! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.47.

25 nov, 2019

Grattis Lauri R A! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.35.

2 sep, 2019

Mest lösta kryss