Michael Sterner

48 år, Malmö

Lösta kryss: 2008 | Korrekt lösta: 1675 (83,4%)

Grattis Michael! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.5.

4 feb

Grattis Michael! Du har vunnit ett presentkort värde 200 kr på Adlibris i Måndagskryss v.30.

30 jul, 2018

Mest lösta kryss