Michael Sterner

48 år, Malmö

Lösta kryss: 2047 | Korrekt lösta: 1714 (83,7%)

Grattis Michael! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.31.

5 aug

Grattis Michael! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.5.

4 feb

Mest lösta kryss