Jan P

75 år, Kiruna

Lösta kryss: 5301 | Korrekt lösta: 4881 (92,1%)

Grattis Jan! Du har vunnit två Minitriss i Svåra krysset - apr.

1 maj

Grattis Jan! Du har vunnit fyra Trisslotter i Resekryss - okt.

1 nov, 2018

Mest lösta kryss