Niklas S

50 år

Lösta kryss: 5418 | Korrekt lösta: 4914 (90,7%)

Grattis Niklas! Du har vunnit två Trisslotter i Sportkryss - maj.

1 jun

Niklas STack. Jag vann två nya lotter.

13 jun 09:40

Grattis Niklas! Du har vunnit fyra Trisslotter i Kryptokryss - nov.

1 dec, 2020

Niklas STack. Jag vann en ny lott.

4 dec, 2020

Mest lösta kryss