Niklas S

49 år

Lösta kryss: 3726 | Korrekt lösta: 3347 (89,8%)

Ekonomexamen (140p) 1997 Stockholms universitet. Jobbade som ekonom framtill 2013. Skriver med ögonen. tobii eye tracker skrivhjälpmedel.

Grattis Niklas! Du har vunnit två Trisslotter i Måndagskryss v.40.

7 okt

Grattis Niklas! Du har vunnit två Minitriss i Sportkryss - mar.

1 apr

Mest lösta kryss