Niklas S

49 år

Lösta kryss: 4633 | Korrekt lösta: 4197 (90,6%)

Ekonomexamen (140p) 1997 Stockholms universitet. Jobbade som ekonom framtill 2013. Skriver med ögonen. tobii eye tracker skrivhjälpmedel.

Grattis Niklas! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.18.

6 maj

Grattis Niklas! Du har vunnit två Trisslotter i Måndagskryss v.40.

7 okt, 2019

Mest lösta kryss