Niklas S

49 år

Lösta kryss: 3519 | Korrekt lösta: 3147 (89,4%)

Ekonomexamen (140p) 1997 Stockholms universitet. Jobbade som ekonom framtill 2013. Skriver med ögonen. tobii eye tracker skrivhjälpmedel.

Grattis Niklas! Du har vunnit två Minitriss i Sportkryss - mar.

1 apr

Grattis Niklas! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.39.

1 okt, 2018

Mest lösta kryss