Ulla Gustafsson

76 år, Vänge

Lösta kryss: 3363 | Korrekt lösta: 2849 (84,7%)

Grattis Ulla! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.18.

4 maj

Grattis Ulla! Du har vunnit två Minitriss i Lördagskryss v.41.

19 okt, 2019

Mest lösta kryss