Bengt A

56 år, Borlänge

Lösta kryss: 343 | Korrekt lösta: 268 (78,1%)

Grattis Bengt! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.27.

10 jul

Grattis Bengt! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.1.

7 jan

Bengt ATack för det

13 jan 22:58

Mest lösta kryss