Bengt A

57 år, Borlänge

Lösta kryss: 847 | Korrekt lösta: 653 (77,1%)

Grattis Bengt! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.4.

27 jan

Grattis Bengt! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.27.

10 jul, 2019

Bengt ATack för det.

28 jul, 2019

Mest lösta kryss