Bengt Å

66 år, Marstrand

Lösta kryss: 5896 | Korrekt lösta: 5188 (88%)

Grattis Bengt! Du har vunnit två Minitriss i Nyckelkryss - jan.

1 feb

Grattis Bengt! Du har vunnit två Minitriss i Ordfläta - jul.

1 aug, 2018

Mest lösta kryss