Bengt Å

66 år, Marstrand

Lösta kryss: 6028 | Korrekt lösta: 5308 (88,1%)

Grattis Bengt! Du har vunnit två Minitriss i Nyckelkryss - jan.

1 feb

Grattis Bengt! Du har vunnit två Minitriss i Ordfläta - jul.

1 aug, 2018

Mest lösta kryss