Maskin T

56 år, Göteborg

Lösta kryss: 4504 | Korrekt lösta: 3668 (81,4%)

Grattis Maskin! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.19.

13 maj

Grattis Maskin! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.45.

11 nov, 2019

Mest lösta kryss