Maskin T

55 år, Göteborg

Lösta kryss: 4155 | Korrekt lösta: 3366 (81%)

Grattis Maskin! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.18.

8 maj

Grattis Maskin! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.41.

15 okt, 2018

Mest lösta kryss