Anders D

71 år, Ronneby

Lösta kryss: 1749 | Korrekt lösta: 1452 (83%)

Grattis Anders! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.48.

2 dec, 2019

Grattis Anders! Du har vunnit två Minitriss i Ordfläta - maj.

1 jun, 2019

Mest lösta kryss