Anders D

71 år, Ronneby

Lösta kryss: 1529 | Korrekt lösta: 1265 (82,7%)

Grattis Anders! Du har vunnit två Minitriss i Ordfläta - maj.

1 jun

Grattis Anders! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.46.

19 nov, 2018

Mest lösta kryss