Robert O

47 år, Linköping

Lösta kryss: 16999 | Korrekt lösta: 15692 (92,3%)

Grattis Robert! Du har vunnit två Trisslotter i Månadskryss - aug.

1 sep

Grattis Robert! Du har vunnit två Minitriss i Resekryss - feb.

1 mar

Mest lösta kryss