Lennart J

67 år, Linköping

Lösta kryss: 2714 | Korrekt lösta: 2246 (82,8%)

Grattis Lennart! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.28.

13 jul

Grattis Lennart! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.2.

13 jan

Mest lösta kryss