Daniel T

37 år, Floda

Lösta kryss: 1367 | Korrekt lösta: 1329 (97,2%)

Grattis Daniel! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.11.

16 mar

Grattis Daniel! Du har vunnit två Minitriss i Lördagskryss v.36.

14 sep, 2019

Mest lösta kryss