Daniel T

37 år, Floda

Lösta kryss: 1113 | Korrekt lösta: 1085 (97,5%)

Grattis Daniel! Du har vunnit två Minitriss i Lördagskryss v.36.

14 sep

Grattis Daniel! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.10.

13 mar

Mest lösta kryss