Rolf L

78 år, Örebro

Lösta kryss: 1381 | Korrekt lösta: 1240 (89,8%)

Grattis Rolf! Du har vunnit två Minitriss i Lätta krysset - dec.

1 jan

Grattis Rolf! Du har vunnit två Minitriss i Lätta krysset - feb.

1 mar, 2019

Mest lösta kryss