Per-Olov B

63 år, NORA

Lösta kryss: 7962 | Korrekt lösta: 7402 (93%)

Grattis PER-OLOV! Du har vunnit två Trisslotter i Onsdagskryss v.36.

13 sep

Grattis PER-OLOV! Du har vunnit fyra Trisslotter i Kryptokryss - feb.

1 mar

Mest lösta kryss