Per-Olov B

62 år, NORA

Lösta kryss: 7196 | Korrekt lösta: 6667 (92,6%)

Grattis PER-OLOV! Du har vunnit två Trisslotter i Måndagskryss v.32.

15 aug

Grattis PER-OLOV! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.5.

7 feb

Mest lösta kryss