Kjell A

76 år, Umeå

Lösta kryss: 13653 | Korrekt lösta: 12700 (93%)

Grattis Kjell! Du har vunnit två Minitriss i Ordfläta - maj.

1 jun

Grattis Kjell! Du har vunnit två Minitriss i Ordfläta - nov.

1 dec, 2018

Mest lösta kryss