Ruben B

74 år, Boden

Lösta kryss: 6594 | Korrekt lösta: 5560 (84,3%)

Grattis Ruben! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.15.

13 apr

Grattis Ruben! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.40.

7 okt, 2019

Mest lösta kryss